Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 januari 2003
gepubliceerd op 19 maart 2003

Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014035
pub.
19/03/2003
prom.
23/01/2003
ELI
eli/besluit/2003/01/23/2003014035/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2003. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde


De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde, inzonderheid op artikel 1, Besluit :

Artikel 1.Op 15 januari 2003 wordt een "gele briefkaart" uitgegeven.

Art. 2.Op 15 januari wordt een "verhuisbriefkaart" in drie taalversies uitgegeven.

Art. 3.De op voormelde briefkaarten gedrukte postzegel zonder waardeaanduiding en met permanente geldigheid, is de koninklijke beeltenis Albert II (type MVTM).

Art. 4.De oplage van deze briefkaarten is bepaald in functie van de behoeften.

Art. 5.Deze briefkaarten worden aan 0,49 euro verkocht.

Art. 6.De voormelde postwaarden zullen net als de gewone postwaarden in binnenlandse dienst en in buitenlandse dienst, mits eventueel een bijkomende frankering, mogen worden gebezigd.

Art. 7.De Gedelegeerd Bestuurder van De Post is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 23 januari 2003.

R. DAEMS

^