Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 augustus 2019
gepubliceerd op 03 september 2019

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019014231
pub.
03/09/2019
prom.
23/08/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2019. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015024288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers, de artikelen 43 en 44;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015024288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten, artikel 6, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015024292 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten sluiten tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015024288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten, de artikelen 2 en 4;

Overwegende de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikelen 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van het Beoordelingscomité: 1° als vertegenwoordigers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad: a) Prof.C. VAN GINNEKEN, met als plaatsvervanger prof. P. BOLS; b) Prof.R. DUCATELLE, met als plaatsvervanger prof. M. UYTTENDAELE; c) Prof.H. DE GREVE, met als plaatsvervanger prof. B. DE CONINCK; d) Prof.J. PAESHUYSE, met als plaatsvervanger prof. C. MICHIELS; 2° als vertegenwoordigers van de « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur » : a) Prof.G. DAUBE, met als plaatsvervanger prof. A. LINDEN; b) Prof.Y. LARONDELLE, met als plaatsvervanger prof. I. DONNAY; c) Prof.F.-X. PHILIPPE, met als plaatsvervanger dhr. Ph. HORLAIT; d) Prof.B. MUYLKENS, met als plaatsvervanger prof. B. BLANKERT; 3° als vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: a) Dhr.A. MAUROY, met als plaatsvervanger dhr. J. HOOYBERGHS; b) Mevr.E. MOONS, met als plaatsvervanger mevr. W. CLAEYS; c) Mevr.V. HUYSHAUWER, met als plaatsvervanger mevr. N. DE JAEGER; 4° als vertegenwoordigers van het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: a) Mevr.D. TAMIGNIAUX, met als plaatsvervanger mevr. K. CEULEMANS; b) Mevr.C. VINKX, met als plaatsvervanger dhr. T. FIOLET; c) Dhr.L. VAN HERZELE, met als plaatsvervanger mevr. K. BRAEKEN.

Art. 2.Dhr. C. BERTHOT, diensthoofd Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten, wordt benoemd tot voorzitter van het Beoordelingscomité. Ingeval dhr. C. BERTHOT belet is, zal het voorzitterschap door dhr. H. CLAEYS, diensthoofd Sanitair beleid Dieren en Planten, waargenomen worden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Brussel, 23 augustus 2019.

D. DUCARME

^