Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 augustus 2011
gepubliceerd op 01 september 2011

Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Mol als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011324
pub.
01/09/2011
prom.
23/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/23/2011011324/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


23 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Mol als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening


De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Gelet op de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, artikel 17, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening;

Gelet op de aanvraag van 6 juni 2011 ingediend door de gemeente Mol;

Overwegende dat de gemeente Mol bewijst dat het toeristische onthaal verzekerd wordt door een instelling die erkend is door « Toerisme Vlaanderen »;

Overwegende dat uit het ingediende dossier blijkt dat het toerisme van essentieel belang is voor de economie van de gemeente Mol;

Overwegende dat uit de ingediende stukken blijkt er een toevloed aan toeristen is uit zowel binnen- als buitenland, onder andere voor de recreatiedomeinen « Zilvermeer » en « Sunparks Kempense Meren », Besluit : Enig artikel. Het volledige grondgebied van de gemeente Mol wordt erkend als toeristisch centrum.

Brussel, 23 augustus 2011.

Voor de Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, afwezig : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^