Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 november 2016
gepubliceerd op 20 februari 2017

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

bron
vlaamse overheid
numac
2017020176
pub.
20/02/2017
prom.
22/11/2016
ELI
eli/besluit/2016/11/22/2017020176/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken


22 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit


DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN, Gelet op het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013035030 bron vlaamse overheid Decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit sluiten tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, artikel 5, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013036030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit sluiten tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, artikel 6;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 2016, Besluit :

Artikel 1.In bijlage 1 van het ministerieel besluit van 15 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014035154 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit sluiten tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, wordt de vervoerder Sint-Lodewijk vzw die belast was met de uitvoering van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit in het vervoersgebied Wetteren, geschrapt van de lijst met vervoerders.

Art. 2.Bijlage 1 die bij huidig besluit is gevoegd, wordt toegevoegd aan bijlage 1 van het ministerieel besluit van 15 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014035154 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit sluiten tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit Brussel, 22 november 2016.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

Bijlage 1. Lijst met vervoerders die belast worden met de uitvoering van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

Vervoersgebied

Benaming

Ondernemingsnummer

Adres

Contactgegevens

Periode van de openbaredienstverplichting

Aalst

MOBAR vzw

0870 940 036

Ottergemsesteenweg Zuid 680 9000 Gent

Tel: 09/216 20 67 Fax: 09/216 80 21 E-mail: info@mobar.eu

Van 01-11-2016 tot 31-10-2021

Brugge

MOBAR vzw

0870 940 036

Ottergemsesteenweg Zuid 680 9000 Gent

Tel: 09/216 20 67 Fax: 09/216 80 21 E-mail: info@mobar.eu

Van 01-11-2016 tot 31-10-2021

Oudenaarde

MOBAR vzw

0870 940 036

Ottergemsesteenweg Zuid 680 9000 Gent

Tel: 09/216 20 67 Fax: 09/216 80 21 E-mail: info@mobar.eu

Van 01-11-2016 tot 31-10-2021

Wetteren

MOBAR vzw

0870 940 036

Ottergemsesteenweg Zuid 680 9000 Gent

Tel: 09/216 20 67 Fax: 09/216 80 21 E-mail: info@mobar.eu

Van 01-11-2016 tot 31-10-2021


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 november 2016 tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de uitvoering van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

Brussel, 22 november 2016.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

^