Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 mei 2017
gepubliceerd op 11 augustus 2017

Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2017 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2017

bron
vlaamse overheid
numac
2017020612
pub.
11/08/2017
prom.
22/05/2017
ELI
eli/besluit/2017/05/22/2017020612/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


22 MEI 2017. - Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2017 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2017


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011, 21 juni 2013, 15 juli 2016, 2 december 2016 en 20 januari 2017;

Gelet op het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017, begrotingsartikel GE0-1GHD2AB-WT, basisallocatie GD329;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017, bijlage VIII, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, 27 februari 2015, 13 maart 2015, 3 juli 2015, 2 oktober 2015, 4 december 2015, 18 december 2015, 18 maart 2016, 29 april 2016, 4 mei 2016, 15 juli 2016 en 14 oktober 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 mei 2017, Besluit :

Artikel 1.Het totaal aantal subsidiabele uren gastopvang voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 wordt vastgelegd op 48.027 uren.

Art. 2.Het aantal uren, vermeld in artikel 1, wordt per erkende dienst voor gastopvang toegewezen als volgt :

Erkennings Nummer

Beheersinstantie

Dienst voor gastopvang

Regio

Max. aantal subsidiabele uren gastopvang per dienst

GO 001

Landelijke Thuiszorg vzw Remylaan 4b 3018 Wijgmaal

Hospitaalstraat 15/2 3740 Bilzen

Genk Hasselt Leuven

19.031

GO 002

Landelijke Thuiszorg vzw Remylaan 4b 3018 Wijgmaal

Remylaan 4b 3018 Wijgmaal

Leuven Brussel Aalst

14.104

GO 003

Landelijke Thuiszorg vzw Remylaan 4b 3018 Wijgmaal

Nonnenstraat, bus 2 2200 Herentals

Antwerpen Mechelen Turnhout

14.892

Totaal aantal uren

48.027


Art. 3.De laatste schijf van de subsidie kan worden verminderd met een bepaald percentage à rato van de mogelijke overschrijding van het totale beschikbare budget.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Brussel, 22 mei 2017.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^