Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 mei 2006
gepubliceerd op 13 september 2006

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van het voorafgaande examen met het oog op de toegang tot het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleging

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2006033082
pub.
13/09/2006
prom.
22/05/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2006. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van het voorafgaande examen met het oog op de toegang tot het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleging


De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op het besluit van de Regering van 13 juni 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het brevet in verpleegkundige verzorging wordt toegekend, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 juli 2004 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers, Besluit : Voorzitterschap van de examencommissie

Artikel 1.Worden benoemd tot voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van het voorafgaande examen met het oog op de toegang tot het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleging : voorzitter : de heer Gerd Königs, adviseur bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap; plaatsvervangende voorzitter : Mevr. Verena Greten, doctor, adjunct bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Secretaressen

Art. 2.Worden benoemd tot secretaresse en plaatsvervangende secretaresse van de bovenvermelde examencommissie : secretaresse : Mevr. Christiane Sarlette, opsteller bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap; plaatsvervangende secretaresse : Mevr. Claudine Teller, inspectie-assistent bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Leden

Art. 3.Worden benoemd tot leden van de bovenvermelde examencommissie : - Mevr. Katrin Herné, lerares bij de « Pater-Damian-Schule ». - Mevr. Melanie Paquet, lerares bij de « Pater-Damian-Schule ». - Mevr. Monika Mertens, lerares bij de « Pater-Damian-Schule ». - De heer Jean Reip, leraar bij het « Robert-Schuman-Institut ». - De heer Helmut Kriescher, leraar bij het « Robert-Schuman-Institut ». - Mevr. Monique Locht, lerares bij de autonome hogeschool. - De heer Michael Wegener, leraar bij autonome hogeschol.

Inwerkingtreding

Art. 4.Voorliggend besluit heeft uitwerking op 1 januari 2006.

Eupen, 22 mei 2006.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek O. PAASCH

^