Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 april 2013
gepubliceerd op 03 juni 2013

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2011 tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029322
pub.
03/06/2013
prom.
22/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen sluiten tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger ondrwijs in Hogescholen, inzonderheid op artikel 22, § 1, 5°, ingevoegd bij het decreet van 30 juni 2006 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het examen voor de toelating tot de studies ingericht in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen sluiten betreffende het examen voor de toelating tot de studies ingericht in de Hogescholen, inzonderheid op de artikelen 4, 5 en 6, derde lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen sluiten tot aanstelling van de leden van de examencommissie voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 18 juli 2011 en 6 juni 2012;

Gelet op het advies van de Algemene Raad voor de Hogescholen, gegeven op 21 februari 2013;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, 10°, a);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen sluiten tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Onder het eerste streepje worden de woorden « Mevr.Coessens, Marianne, plaatsvervangend lid : de heer André Coudyzer » vervangen door de woorden « de heer André Coudyzer, plaatsvervangend lid : de heer Toni Bastianelli »; 2° Onder het zevende streepje worden de woorden « de heer Sutera, Giovanni, plaatsvervangend lid : de heer Cuvelier, Jean-Benoît » vervangen door de woorden « de heer Cuvelier, Jean-Benoît, plaatsvervangend lid : de heer Sutera, Giovanni »;3° Onder het achtste streepje worden de woorden « De Cicco, Josephina » vervangen door de woroden « Collard, C.»; 4° Het elfde streepje wordt vervangen als volgt : - als leerkracht voor elke leerstof bedoeld in de artikelen 5 en 6, derde lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het examen voor de toelating tot de studies ingericht in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen sluiten betreffende het examen voor de toelating tot de studies ingericht in de Hogescholen : Toegepaste kunsten : Mevr.Delphine Brunelle (HENALLUX), Mevr. Pascale Lienart (HEFFerrer), Mevr. Céline Ververs (HEFFerrer).

Biologie : Mevr. Gilliquet, Véronique (HE Province de Liège), de heer Jean Gretry (HE Province de Liège), de heer Philippe Labye (HE Province de Liège).

Scheikunde : Mevr. Marie-Agnès Deffrenne (HELHa), de heer Jean Gretry (HE Province de Liège).

Lichamelijke opvoeding : De heer Georges Deliège (HE Condorcet), Thomas Henreaux (HE Condorcet).

Frans : Mevr. Anne-Françoise Gehlen (HE Province de Liège), Mevr. Julie Honoré (HE Condorcet), Mevr. Michèle Laurent (HE P-H Spaak), Mevr. Martine Muselle (HE Charlemagne), Mevr. Marie Wibrin (HE Condorcet), Mevr.

Christel Wiseur (HELHa).

Aardrijkskunde : De heer Olivier Delhaye (HE Condorcet), de heer Bernard Riguelle (HELHa), Mevr. Stéphanie Sandraps (HENALLUX).

Geschiedenis : De heer Benoît Claus (HE Condorcet), de heer Xavier Willems (HELMo).

Talen (Duits, Engels, Nederlands) : De heer Stéphane Hussin (HELMo), Mevr. Michèle Laurent (HE P-H Spaak), Mevr. Chantal Muller (HENALLUX).

Wiskunde : De heer Geoffrey Delcroix (HELHa), de heer René Fourneau (HE Province de liège), Mevr. Anne-Marie Keymolen (HENALLUX), de heer Michel Moureau (HELMo).

Fysica : De heer Marc Buteneers (HE Ville de Liège), de heer Paul Gouche (HE Condorcet), Mevr. Anne-Marie Keymolen (HENALLUX).

Economische wetenschappen : De heer Didier Benoît (HEFFerrer), de heer Michel Moureau (HELMo).

Sociale wetenschappen : Mevr. Francine Kinet (HE Province de Liège), de heer Frédéric Moens (HE Galilée), Mevr. Anne Thirion (HENALLUX), de heer Pascal Tierce (HE Condorcet).

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2013.

Brussel, 22 april 2013.

J.-Cl. MARCOURT

^