Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 29 december 2001

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns

bron
ministerie van financien
numac
2001003671
pub.
29/12/2001
prom.
21/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/21/2001003671/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns


De Minister van Financiën, Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977, inzonderheid op artikel 300 (1);

Gelet op het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns, inzonderheid op artikel 5 (2);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 31 oktober 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 augustus 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 2 oktober 2001;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 21 november 2001, onder referte L 32.324/4;

Overwegende dat het gebruik van gekruiste cheques, een financieel verlies met zich meebrengt voor de Schatkist, Besluit : Enig artikel. Artikel 5 van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 5.De personen die uitstel van betaling van de accijns genieten moeten de verschuldigde bedragen voldoen door storting of overschrijving op de postrekening van de ontvanger.

Het stortingsformulier of het overschrijvingsformulier moet de vervaldag vermelden waarop de betaling betrekking heeft. » Brussel, 21 december 2001.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 21 september 1977. (2) Belgisch Staatsblad van 31 december 1992.

^