Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 oktober 2011
gepubliceerd op 16 november 2011

Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2012 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000704
pub.
16/11/2011
prom.
20/10/2011
ELI
eli/besluit/2011/10/20/2011000704/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2012 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 2 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/03/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011014048 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, inzonderheid op het artikel 22;

Gelet op de door de technische commissies van de hulpverleningszones voor het kalenderjaar 2012 uitgedrukte behoeften inzake opleidingen tot het behalen van brevetten;

Gelet op de door de autoriteiten, waaronder de brandweerdiensten ressorteren, die niet tot een hulpverleningszone behoren, voor het kalenderjaar 2012 uitgedrukte behoeften inzake opleidingen tot het behalen van brevetten;

Overwegende dat de twee Supraprovinciale Opleidingsraden voor de openbare brandweerdiensten als opdracht hebben het verzekeren van de coördinatie van de door de verschillende provinciale opleidingscentra gegeven opleidingen;

Gelet op het advies van de Nederlandstalige Supraprovinciale Opleidingsraad voor de openbare brandweerdiensten van 14 oktober 2011 over de voormelde behoeften;

Gelet op het advies van de Franstalige en Duitstalige Supraprovinciale Opleidingsraad voor de openbare brandweerdiensten van 23 september 2011 over de voormelde behoeften, Besluit :

Artikel 1.Het opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten van de Provincie Antwerpen wordt gelast om in 2012 de opleidingen betreffende volgende brevetten te organiseren : 1° Brandweerman;2° Korporaal;3° Sergeant;4° Adjudant;5° Officier;6° Technicus brandvoorkoming;7° Crisissituatiebeheer;8° Dienstchef.

Art. 2.Het opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten van de Provincie Waals-Brabant wordt gelast om in 2012 de opleidingen betreffende volgende brevetten te organiseren : 1° Brandweerman;2° Korporaal;3° Sergeant;4° Adjudant.

Art. 3.Het opleidingscentrum van de Brusselse brandweer wordt gelast om in 2012 de opleidingen betreffende volgende brevetten te organiseren : 1° Brandweerman;2° Korporaal;3° Sergeant;4° Adjudant;5° Officier.

Art. 4.Het opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten van de Provincie Henegouwen wordt gelast om in 2012 de opleidingen betreffende volgende brevetten te organiseren : 1° Brandweerman;2° Korporaal;3° Sergeant;4° Adjudant;5° Officier;6° Technicus brandvoorkoming;7° Dienstchef.

Art. 5.Het opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten van de Provincie Luik wordt gelast om in 2012 de opleidingen betreffende volgende brevetten te organiseren : 1° Brandweerman;2° Korporaal;3° Sergeant;4° Adjudant;5° Officier;6° Technicus brandvoorkoming;7° Crisissituatiebeheer;8° Dienstchef.

Art. 6.Het opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten van de Provincie Limburg wordt gelast om in 2012 de opleidingen betreffende volgende brevetten te organiseren : 1° Brandweerman;2° Korporaal;3° Sergeant;4° Adjudant.

Art. 7.Het opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten van de Provincie Luxemburg wordt gelast om in 2012 de opleidingen betreffende volgende brevetten te organiseren : 1° Brandweerman;2° Adjudant.

Art. 8.Het opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten van de Provincie Namen wordt gelast om in 2012 de opleidingen betreffende volgende brevetten te organiseren : 1° Brandweerman;2° Korporaal;3° Sergeant;4° Adjudant.

Art. 9.Het opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten van de Provincie Oost-Vlaanderen wordt gelast om in 2012 de opleidingen betreffende volgende brevetten te organiseren : 1° Brandweerman;2° Sergeant;3° Technicus brandvoorkoming;4° Crisissituatiebeheer.

Art. 10.Het opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten van de Provincie Vlaams-Brabant wordt gelast om in 2012 de opleidingen betreffende volgende brevetten te organiseren : 1° Brandweerman;2° Korporaal;3° Sergeant;4° Adjudant;5° Officier;6° Technicus brandvoorkoming;7° Crisissituatiebeheer;8° Dienstchef.

Art. 11.Het opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten van de Provincie West-Vlaanderen wordt gelast om in 2012 de opleidingen betreffende volgende brevetten te organiseren : 1° Brandweerman;2° Adjudant;3° Technicus brandvoorkoming.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Brussel, 20 oktober 2011.

Mevr. A. TURTELBOOM

^