Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 mei 2020
gepubliceerd op 31 juli 2020

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020 houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020203173
pub.
31/07/2020
prom.
20/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/20/2020203173/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding sluiten houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding


De Minister van Verkeersveiligheid, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 18/07/2003 numac 2003014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren sluiten betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 23/10/2008 numac 2008000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C + E, D, D + E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1 + E. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 14/07/2014 numac 2014000539 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categoriën C, C + E, D, D + E en de subcategoriën C1, C1 + E, D1, D1 + E. - Duitse vertaling van wijzigings-bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 22/06/2018 numac 2018203170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot het rijonderricht en de examens betreffende de kennis en de vaardigheid die nodig zijn voor het besturen van voertuigen sluiten tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot het rijonderricht en de examens betreffende de kennis en de vaardigheid die nodig zijn voor het besturen van voertuigen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding sluiten houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014896 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, en het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van rijscholen voor motorvoertuigen sluiten tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, en het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor de erkenning van rijscholen voor motorvoertuigen;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 3 april 2020, 17 april 2020, 30 april 2020, 8 mei 2020 en 15 mei 2020;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid waardoor het onmogelijk is het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State af te wachten binnen een tot vijf dagen beperkte termijn, met name vanwege de ontwikkeling van de situatie in België en de nodige geleidelijke hervatting van de activiteit i.v.m. de rijopleiding overeenkomstig de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad tot vaststelling van de verschillende fasen van de afbouw van de lockdown, gegrond op van dag tot dag evoluerende epidemiologische resultaten;

Dat de andere gewesten in het kader van hun gefaseerde hervattingsschema ook algemene hervattingsmaatregelen in dit verband nemen door de rijbewijsopleidingen en -examens voor alle voertuigcategorieën te hervatten vanaf 25 mei;

Dat het in algemeen belang is dat er een samenhang bestaat in het nemen van maatregelen om de efficiëntie ervan te maximaliseren;

Dat een uitgestelde hervatting in Wallonië zou leiden tot een ongelijkheid tussen de burgers en een stimulans zou zijn voor de Waalse burgers om zich naar examencentra in een ander Gewest te begeven, wat hun verzadiging zou veroorzaken of verergeren;

Overwegende dat de uitzonderlijke sanitaire crisis gebonden aan COVID-19 noodmaatregelen inzake rijopleiding heeft vereist;

Overwegende dat de lockdown heeft geleid tot de sluiting van de rijscholen, opleidingscentra en alle centra die rijexamens organiseren;

Overwegende dat de ontwikkeling van de context van uitzonderlijke gezondheidscrisis het mogelijk maakt de opschorting van de activiteiten in verband met de rijopleiding geleidelijk aan te beëindigen;

Overwegende dat de Waalse Regering, overeenkomstig de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en met betrekking tot de GEES (Groep van Experts die belast is met de ExitStrategie) die een gefaseerde aanpak bevatten voor de geleidelijke intrekking van de maatregelen, beslist heeft tot de geleidelijke hervatting van de activiteiten in twee fases;

Overwegende dat deze fasering rekening houdt met de evolutie van de crisissituatie in verband met COVID-19 en de economische noodzaak om de sector rijopleidingen herop te starten;

Overwegende dat de eerste fase aangevangen heeft op 11 mei 2020, via de gedeeltelijk en afgewogen hervatting van de activiteiten;

Overwegende dat de Waalse Regering deze hervatting verbindt aan de voorwaarde van het voorhanden zijn van modaliteiten en strikte sanitaire voorwaarden;

Overwegende dat de volksgezondheid immers primeert en hoe dan ook gevrijwaard dient te blijven;

Gelet op de generieke gids ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 op het werk, ter beschikking gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Overwegende dat deze gids aangevuld dient te worden met richtlijnen op sectoraal en/of bedrijfsniveau, en/of met andere gepaste maatregelen die een minstens gelijkwaardig beschermingsniveau aanbieden;

Overwegende dat het dragen van het masker hoe dan ook voor de bevolking aanbevolen is voor iedere situatie waar de sociale afstandsregels niet in acht kunnen worden genomen om te voorkomen dat het virus verder verspreidt;

Overwegende dat, het dragen van een masker, gelet op het feit dat de social distancing niet altijd mogelijk is in het kader van de activiteiten van de sector rijopleidingen en -evaluaties, een nog grotere rol speelt in de hervattingsstrategie;

Overwegende dat er, op basis van de generieke gids, specifieke modaliteiten en voorwaarden in een specifieke gids zijn overgenomen, uitgewerkt met alle actoren van de sector waarbij de modaliteiten en voorwaarden voor de hervatting van de rijopleidings- en evaluatieactiviteiten zijn vastgesteld;

Overwegende dat deze gids passende sanitaire maatregelen en de voorwaarden voor een voldoening gevende veiligheid uitvaardigen om de risico's op besmetting met COVID-19 te minimaliseren in de examencentra voor het rijbewijs, de erkende rijscholen en de erkende opleidingscentra;

Overwegende dat deze maatregelen en voorwaarden scrupuleus dienen te worden gevolgd en strikt dienen te worden nageleefd om de veiligheid van alle deelnemers te vrijwaren;

Overwegende dat de Waalse Regering de Minister belast met Verkeersveiligheid machtiging heeft verleend om de opschorting van de proeven en examens waarvan hij de organisatie niet heeft toegestaan vanaf 11 mei op te heffen op de datum die de Minister zal bepalen afhankelijk van de evolutie van de situatie wegens de crisis in verband met COVID-19;

Gelet op de bevestiging en de aanneming van de lockdownstappen overwogen door de Nationale Veiligheidsraad;

Overwegende dat de barometer de activering van de tweede hervattingsfase mogelijk maakt;

Overwegende dat de gezamenlijke rijopleidings- en evaluatieactiviteiten opnieuw georganiseerd kunnen worden rekening houdend met de inachtneming van de sanitaire regels die algemeen en specifiek voor de sector zijn uitgevaardigd;

Overwegende dat de nog steeds lopende opschorting bijgevolg opgeheven kan worden;

Overwegende dat bovenvermelde specifieke gids in overleg met de sector aangevuld wordt met het oog op het uitvaardigen van de modaliteiten en sanitaire voorwaarden van de hervattingen van de activiteiten in verband met deze tweede fase;

Overwegende dat de maatregelen in functie van de evolutie van de pandemie herbeoordeeld worden;

Overwegende dat talrijke personen, met name kandidaten die tijdens de lockdownperiode hun rijbewijs moesten halen, geconfronteerd worden met het verstrijken van hun documenten: Overwegende dat de Regering de opschorting van de activiteit gekoppeld heeft aan een verlenging van ambtswege van de documenten die op het punt stonden te verstrijken om een geleidelijke terugkeer naar de normale situatie mogelijk te maken en zodoende te voorkomen dat de centra overbezet geraken;

Overwegende dat dit besluit krachtens bovenvermeld ministerieel besluit van 1 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014896 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, en het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van rijscholen voor motorvoertuigen sluiten een verlenging toevoegt van het, één jaar geldige, attest waardoor een kandidaat toegang krijgt tot een bijzondere zitting, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 1, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding sluiten houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding worden te rekenen van 25 mei 2020 volgende proeven en examens georganiseerd: 1° de praktische examens voor categorie B;2° de praktische herstelexamens ten gevolge van een verval van het recht tot sturen van een persoon die voorafgaandelijk niet over een rijbewijs beschikte;3° de testen over de technische rijvaardigheden;4° de proeven op de openbare weg voor categorieën B+E, C1, C1+E, C, C+E, G.

Art. 2.Tot en met 30 september 2020 wordt automatisch verlengd, het attest betreffende de aanvraag tot deelname in een bijzondere zitting, vastgesteld overeenkomstig bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014896 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, en het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van rijscholen voor motorvoertuigen sluiten tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, en het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor de erkenning van rijscholen voor motorvoertuigen, dat verstrijkt tussen 16 maart 2020 en 29 september 2020, beide data inbegrepen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 25 mei 2020.

Namen, 20 mei 2020.

V. DE BUE

^