Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 augustus 2004
gepubliceerd op 08 september 2004

Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die de opleidingscursussen verstrekken voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2004014183
pub.
08/09/2004
prom.
20/08/2004
ELI
eli/besluit/2004/08/20/2004014183/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

20 AUGUSTUS 2004. - Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die de opleidingscursussen verstrekken voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 28 juli 1987 en op artikel 3 zoals gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juli 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klassen 1 en 7 over de weg vervoeren;

Overwegende dat de hieronder vermelde instellingen gevestigd in België, aan de voorwaarden voldoen vastgesteld, respectievelijk, in de artikelen 9 en 10 van bovenvermeld koninklijk besluit, Besluit :

Artikel 1.Voor het verstrekken van de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klassen 1 en 7 over de weg vervoeren, worden erkend : - Training en Advies voor Gevaarlijk Transport v.z.w., Waterstraat 3, 3806 Sint-Truiden; - « Centre de formations et d'informations pour la manipulation, l'expédition et le transport multimodal de matières et objets dangereux a.s.b.l., rue Foxhalle 64, 4670 Blegny »; - « Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs, Zennelaan 51-53, 1800 Vilvoord »e; - « Syntra West v.z.w., Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge »; - « Union professionnelle du Transport par Route, rue Denis Lecocq, 4031 Angleur »; - Syntra campus Leuven, Geldenaaksebaan 327, 3030 Leuven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 20 augustus 2004.

R. LANDUYT

^