Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 27 juni 2022

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Schapenfokkerij: morfologische en fysiologische beschrijvingen van het schaap" , ingedeeld op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022041093
pub.
27/06/2022
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2022. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Schapenfokkerij: morfologische en fysiologische beschrijvingen van het schaap" (code 167002U21D1), ingedeeld op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie


De minister van het onderwijs voor sociale promotie, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 tot organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende delegatie van bevoegdheden op het gebied van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie van 25 februari 2022, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier voor de onderwijseenheid "Schapenfokkerij: morfologische en fysiologische beschrijvingen van het schaap" (code 167002U21D1) wordt goedgekeurd.

Deze onderwijseenheid is ingedeeld op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2022.

Brussel, 20 april 2022.

V. GLATIGNY, Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel

^