Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 april 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021020696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021030828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021030829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021040910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 35 jaar beroepsverleden waarvan zwaar werk (1) type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021041045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021041046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de beroepenclassificatie en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021201158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het sociaal akkoord type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021201444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021201454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de organisatie van stages van studenten/cursisten in de sector van het vermakelijkheidsbedrijf type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021201520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie - algemeen regime type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of wegens overmacht (Code 5.4 op scenario WECH505) voor werknemers tewerkgesteld in de sector pakhuizen (1) type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en financiering van de leertijd voor zeevissers, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de inrichting en financiering van de deeltijdse leertijd in de onderneming voor een extra bemanningslid aan boord van Belgische vissersvaartuigen in het kader van het alternerend leren type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de financiële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in veiligheid onderdeel Basic Safety Training in het kader van artikel 3, h) "financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid" van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021201377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de betaling van een eindejaarspremie aan het personeel van de diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, erkend en/of gesubsidieerd door het Waalse Gewest tot uitvoering van de tripartiete raamovereenkomst voor de Waalse non-profitsector 2018-2020 type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021201521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de aanvullende werkloosheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021201522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de nachtarbeid voor het niet-rijdend personeel type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021201525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021201447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen op het gebied van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021201446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 141 en nr. 142 van de Nationale Arbeidsraad (1) type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021201523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014 betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan voor de werknemers tewerkgesteld in een onderneming die behoort tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021201528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject zorgkundige type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021201527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de invoering van een solidariteitsregeling in verband met het sectorale pensioenstelsel - 2de pijler type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021201530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diens-ten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021201529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de organisatie van mediastages voor werkzoekenden door mediarte.be type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021201650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021201658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen inzake tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie 2020 in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 in de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2021 pub. 27/06/2022 numac 2022041093 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Schapenfokkerij: morfologische en fysiologische beschrijvingen van het schaap" , ingedeeld op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 20/04/2021 pub. 13/11/2023 numac 2023046928 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot het instellen van maatregelen ten gunste van fietsers op het grondgebied van de gemeente Sint- Lambrechts-Woluwe in de Paul Hymanslaan type ministerieel besluit prom. 20/04/2021 pub. 13/11/2023 numac 2023046931 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement or de politie van het wegverkeer met betrekking tot het instellen van maatregelen ten gunste van fietsers op het grondgebied van de Stad Brussel in de Louizalaan en de Emile De Motlaan type ministerieel besluit prom. 20/04/2021 pub. 14/11/2023 numac 2023046930 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot het instellen van maatregelen ten gunste van fietsers op het grondgebied van de stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis in de Gulden Vlieslaan, de Waterloolaan en de Louizaplaats.

erkenning

type erkenning prom. 20/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021020911 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^