Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 november 2010
gepubliceerd op 30 december 2010

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024462
pub.
30/12/2010
prom.
19/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


19 NOVEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, de artikelen 2 en 2bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde, Besluit : Enig artikel. Dr. Gillet, Jean Bernard, Libin, houder van de academische graad van arts en erkend als specialist, wordt benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders voor een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde, op de voordracht van de Katholieke Universiteit Leuven, ter vervanging van Dr. Knockaert, Daniel, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Brussel, 19 november 2010.

Mevr. L. ONKELINX

^