Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 november 1999
gepubliceerd op 15 december 1999

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007258
pub.
15/12/1999
prom.
19/11/1999
ELI
eli/besluit/1999/11/19/1999007258/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


19 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties


De Minister van Landsverdediging, Gelet op artikel 114 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 november 1994;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 september 1995, 11 maart 1996, 10 juli 1996, 13 november 1996 en 29 oktober 1998;

Gelet op het advies van de Intermachtencommissie, gegeven op 18 juni 1999;

Gelet op het advies van de Raad van State, Besluit : Enig artikel. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 september 1995, 11 maart 1996, 10 juli 1996, 13 november 1996 en 29 oktober 1998, wordt aangevuld als volgt : « 21° de operatie ALBALODGE tijdens de periode van 26 april 1999 tot 28 juni 1999; 22° de operatie AFOR vanaf 17 april 1999;23° de operatie KFOR vanaf 26 maart 1999.».

Brussel, 19 november 1999.

A. FLAHAUT

^