Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 juni 2002
gepubliceerd op 11 september 2002

Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011243
pub.
11/09/2002
prom.
19/06/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUNI 2002. - Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 september 1986, van 25 februari 1996 en van 10 november 1996, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend in de commissie der dienstencoöperaties met ingang van 1 mei 2002, de onafhankelijke coöperatieve vennootschap : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De erkenning vermeld in het vorige artikel, blijft geldig tot 31 mei 2003.

Brussel, 19 juni 2002.

Ch. PICQUE

^