Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 januari 2015
gepubliceerd op 25 maart 2015

Ministerieel besluit betreffende de verlenging van de erkenning van de opleidingscentra van het netwerk van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" krachtens artikel 25 van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2004 tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun directeur van centra

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201397
pub.
25/03/2015
prom.
19/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit betreffende de verlenging van de erkenning van de opleidingscentra van het netwerk van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding en van de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) krachtens artikel 25 van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2004 tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun directeur van centra


De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Gelet op de samenwerkingsovereenkomst gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest m.b.t. de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en de voogdij over het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen, goedgekeurd bij het decreet van 18 december 1995, gewijzigd bij het aanhangsel van 4 juni 2003, goedgekeurd bij het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003027695 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » (1) sluiten, inzonderheid op de artikelen 16 en 22;

Gelet op het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003027695 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » (1) sluiten tot oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende vorming en kleine en middelgrote ondernemingen), gewijzigd bij de decreten van 22 juli 2010 en 30 mei 2013, inzonderheid op de artikelen 2, 12°, 5, 21 en 22;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203200 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun centrumdirecteur sluiten tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun directeur van centra, inzonderheid op de artikelen 4, 6, 8,11, 24, 25, 26;

Gelet op het mandaat verleend op 2 mei 2014 aan het Beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende vorming en kleine en middelgrote ondernemingen);

Gelet op de gunstige voorstellen tot hernieuwing van de erkenning van het onderzoeksrapport van het Beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende vorming en kleine en middelgrote ondernemingen), aangenomen op 10 oktober 2014 en naar ons gericht op 29 oktober 2014;

Overwegende dat de voorwaarden bedoeld in de artikelen 4, 6, 8 en 11, § 1, van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203200 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun centrumdirecteur sluiten door de opleidingscentra van het netwerk van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding en van de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) worden nageleefd, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 24 van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203200 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun centrumdirecteur sluiten tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun directeur van centra, worden de erkenningen van de volgende opleidingscentra behouden: 1° Centrum IFAPME Luxemburg;2° Centrum IFAPME Dinant;3° Centrum IFAPME Namen Waals-Brabant;4° Centrum IFAPME Charleroi;5° Centrum IFAPME Bergen-Borinage-Centre;6° Centrum IFAPME Doornik-Foclam;7° Centrum IFAPME Luik-Hoei-Borgworm;8° Centrum IFAPME Verviers.

Art. 2.De erkenning van de centra bedoeld in artikel 1 wordt hernieuwd voor een hernieuwbare duur van vijf jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 19 januari 2015.

Mevr. E. TILLIEUX

^