Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 april 2013
gepubliceerd op 28 mei 2013

Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029341
pub.
28/05/2013
prom.
19/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2013. - Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten


De Minister van Leerplichtonderwijs, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van de autonome basisschool van de Franse Gemeenschap van Sibret, gelegen Virée du Renard 6, te 6640 Sibret, om taalbadonderwijs te organiseren;

Gelet op het voorstel van de Algemene Dienst voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De volgende door de Franse Gemeenschap georganiseerde inrichting voor basisonderwijs wordt ertoe gemachtigd reeds vanaf het schooljaar 2012-2013 taalbadonderwijs voor bepaalde vakken van het uurrooster in een andere moderne taal dan de Franse taal te organiseren :

Adres van de administratieve zetel

Bedoelde vestigingen

Gekozen taal

Studiejaren waarop taalbadonderwijs betrekking heeft

E.F.A.C.F. Vurée du Renard 6, 6640 Sibret

IDEM

Engels

Van het 3e jaar lager onderwijs tot het 6e jaar lager onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Brussel, 19 april 2013.

Mevr. M.-D. SIMONET

^