Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 juni 2009
gepubliceerd op 17 augustus 2009

Ministerieel besluit tot invoering van het formulier tot aanvraag van een premie bij de installatie van een individueel zuiveringssysteem en/of van de vrijstelling van de reële saneringskostprijs of van de belasting op het lozen van huishoudelijk afvalwater

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009027152
pub.
17/08/2009
prom.
18/06/2009
ELI
eli/besluit/2009/06/18/2009027152/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JUNI 2009. - Ministerieel besluit tot invoering van het formulier tot aanvraag van een premie bij de installatie van een individueel zuiveringssysteem en/of van de vrijstelling van de reële saneringskostprijs of van de belasting op het lozen van huishoudelijk afvalwater


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.222, D.288, eerste lid, D.317, R.304, § 1, R.386, R.387 en R.404, Besluit :

Artikel 1.Het aanvraagformulier waarmee de exploitant van een individueel zuiveringssysteem in één stap kan verzoeken om de toekenning van de premie bij de installatie van een individueel zuiveringssysteem en/of om het voordeel van de vrijstelling van de reële saneringskostprijs of van de belasting op het lozen van huishoudelijk afvalwater gaat als bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 23 februari 2004 tot invoering van het geïntegreerde formulier dat alle gegevens bevat waarmee de exploitant van een individueel zuiveringssysteem in één stap kan verzoeken om het voordeel van de vrijstelling van de belasting op het lozen van afvalwater en om de toekenning van de premie bij de installatie van een individueel zuiveringssysteem wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 18 juni 2009.

Namen, 18 juni 2009.

B. LUTGEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 juni 2009 tot invoering van het formulier tot aanvraag van een premie bij de installatie van een individueel zuiveringssysteem en/of van de vrijstelling van de reële saneringsprijs of van de belasting op het lozen van huishoudelijk afvalwater.

Namen, 18 juni 2009.

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^