Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 mei 2017
gepubliceerd op 19 juni 2017

Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw CRV Vlaanderen als gewestelijk centrum voor landbouwvorming in het kader van de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

bron
vlaamse overheid
numac
2017012613
pub.
19/06/2017
prom.
17/05/2017
ELI
eli/besluit/2017/05/17/2017012613/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


17 MEI 2017. - Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw CRV Vlaanderen als gewestelijk centrum voor landbouwvorming in het kader van de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, artikel 27, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2014, en artikel 29;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, artikel 20, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 januari 2014 en 24 februari 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 april 2017;

Overwegende dat de vzw CRV Vlaanderen voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 van het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, en aan de voorwaarden, vermeld in artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van hoofdstuk VI van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, wordt de vzw CRV Vlaanderen, Buchtenstraat 9 te 9051 Sint-Denijs-Westrem, erkend als een gewestelijk centrum onder het nummer LG/17223.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan.

Brussel, 17 mei 2017.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^