Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 maart 2021
gepubliceerd op 06 april 2021

Ministerieel besluit houdende oprichting van het Tussenoverlegcomité en van Basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité XI voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201190
pub.
06/04/2021
prom.
17/03/2021
ELI
eli/besluit/2021/03/17/2021201190/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAART 2021. - Ministerieel besluit houdende oprichting van het Tussenoverlegcomité en van Basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité XI voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001002130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 mei 2018.

Besluit :

Artikel 1.In het gebied van het Hoog Overlegcomité dat overeenstemt met Sectorcomité XI, wordt voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, een Tussenoverlegcomité opgericht alsmede de volgende Basisoverlegcomités: - Buitendiensten van de Administratie "Toezicht op het welzijn op het werk "; - Buitendiensten van de Administratie " Toezicht op de sociale wetten "; - Sociale inlichtingen - en Opsporingsdienst; - Andere diensten van het departement.

Art. 2.Het gebied van het Tussenoverlegcomité omvat de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit Comité wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Directiecomité of door de titularis van de management- of staffunctie die hij aanwijst.

Art. 3.Het gebied van het Basisoverlegcomité " Toezicht op het welzijn " op het werk omvat de buitendiensten van de administratie " Toezicht op het welzijn op het werk ". Dit Comité wordt voorgezeten door de titularis van de managementfunctie die deze administratie leidt.

Art. 4.Het gebied van het Basisoverlegcomité "Toezicht op de sociale wetten " omvat de buitendiensten van de administratie " Toezicht op de sociale wetten". Dit Comité wordt voorgezeten door de titularis van de managementfunctie die deze administratie leidt.

Art. 5.Het gebied van het Basisoverlegcomité van Sociale inlichtingen - en Opsporingsdienst omvat de personeelsleden die behoren bij de Sociale inlichtingen - en Opsporingsdienst. Dit Comité wordt voorgezeten door de titularis van de managementfunctie die deze administratie leidt.

Art. 6.Het gebied van het Basisoverlegcomité " Andere diensten van het Departement" omvat het hoofdbestuur en de buitendiensten die niet bedoeld zijn in de artikelen 3, 4 en 5. Dit Comité wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Directiecomité of door de titularis van de management- of staffunctie die hij aanwijst.

Art. 7.De leden van de overheidsdelegatie worden door de voorzitters van de overeenkomstige Overlegcomités aangewezen.

Art. 8.De Voorzitters van de Comités wijzen de dienst aan die permanent belast wordt met het Secretariaat van het Comité.

Art. 9.Het ministerieel besluit van 5 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende oprichting van een Tussenoverlegcomité en van drie Basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité XI voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sluiten houdende oprichting van het Tussenoverlegcomité en van drie Basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité XI voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt opgeheven.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2021.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^