Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 maart 2020
gepubliceerd op 25 juni 2020

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2020021292
pub.
25/06/2020
prom.
17/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAART 2020. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen


DE MINISTER BELAST MET WETENSCHAPSBELEID, Gelet op bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010021072 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende de statuten van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen sluiten houdende de statuten van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2019, artikel 7, tweede lid;

Gelet op de beslissingen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen van 19, 26 en 28 november 2019, Besluit :

Artikel 1.De beslissing om de heer Philippe MUCHEZ om de Klasse Technische Wetenschappen te vertegenwoordigen in de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, voor een mandaat van drie jaren met ingang van 1 januari 2019, wordt bekrachtigd.

Art. 2.De beslissing om de heer Nicolas CAUWE om de Klasse Menswetenschappen te vertegenwoordigen in de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, voor een mandaat van drie jaren met ingang van 1 januari 2020, wordt bekrachtigd.

Art. 3.De beslissing om de heer Pierre MEERTS om de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen te vertegenwoordigen in de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, voor een mandaat van drie jaren met ingang van 1 januari 2020, wordt bekrachtigd.

Art. 4.De beslissing om de heer Jan BOGAERT om de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen te vertegenwoordigen in de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, voor een mandaat van drie jaren met ingang van 1 januari 2020, wordt bekrachtigd.

Brussel, 17 maart 2020.

De Minister belast met Wetenschapsbeleid, D. CLARINVAL

^