Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 maart 2015
gepubliceerd op 02 april 2015

Ministerieel besluit waarbij het vissen op bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijver "Pont d'Oye" te Habay-la-Neuve

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201642
pub.
02/04/2015
prom.
17/03/2015
ELI
eli/besluit/2015/03/17/2015201642/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAART 2015. - Ministerieel besluit waarbij het vissen op bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijver "Pont d'Oye" te Habay-la-Neuve


De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954, artikel 10, 1°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het verzoek, op 4 februari 2015 ingediend door Charles-Ferdinand Nothomb, beheerder van het « Château du Pont d'Oye »;

Gelet op het gunstig advies van de Dienst Visvangst van het Departement Natuur en Bossen, Besluit :

Artikel 1.In afwijking van de bepalingen van artikel 10, 1°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst is het toegelaten vanaf 1 oktober tot 31 december in de vijver "Pont d'Oye" te Habay-la-Neuve, op elke vissoort te vissen, met uitzondering van forel, regenboogforel, trekzalm, bronforel, coregonus.

Art. 2.Dit besluit houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Namen, 17 maart 2015.

R. COLLIN

^