Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 juli 2017
gepubliceerd op 18 juli 2017

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2017 houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017020473
pub.
18/07/2017
prom.
17/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JULI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017011546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer sluiten houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer


De Minister van Mobiliteit en de Staatssecretaris voor Noordzee, Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2017 tot uitvoering van de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten, artikel 1, tweede lid, Gelet op het ministerieel besluit van 3 april 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017011546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer sluiten houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Besluiten :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 3 april 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017011546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer sluiten houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt aangevuld met de woorden "Mevrouw Marleen VAN NOPPEN, administratief deskundige bij het Directoraat-generaal Scheepvaart.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 juli 2017.

Fr. BELLOT Ph. DE BACKER

^