Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 mei 2019
gepubliceerd op 07 augustus 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 2014 houdende verlening aan de NV Seastar van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Lodewijkbank en ten zuidoosten van de Bligh bank

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019041701
pub.
07/08/2019
prom.
15/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


15 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 2014 houdende verlening aan de NV Seastar van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Lodewijkbank en ten zuidoosten van de Bligh bank


Bij ministerieel besluit van 15 mei 2019, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België wordt de op 7 februari 2014 aan de NV Seastar verleende machtiging voor de bouw en vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Lodewijkbank en ten zuidoosten van de Bligh bank. Deze wijziging is gericht op het aanpassen van één van de gebruiksvoorwaarden, zijnde de compensatie in milieuvoordelen.

Een kopie van dit besluit kan aangevraagd worden bij de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), Vautierstraat 29, 1000 Brussel (contactpersoon : Mia Devolder, odnature@naturalsciences.be) en bij het directoraat- generaal Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel (marien.milieu.marin@health.belgium.be).

^