Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 maart 2022
gepubliceerd op 21 april 2022

Ministerieel besluit houdende de erkenning van Resto Modèle VZW als sociale onderneming

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2022040624
pub.
21/04/2022
prom.
15/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAART 2022. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van Resto Modèle VZW als sociale onderneming


De Minister van Werk, Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikelen 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen sluiten met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen ;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 april 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020030609 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Resto Modèle VZW als sociale onderneming sluiten houdende de erkenning van Resto Modèle VZW als sociale onderneming.

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap, gegeven op 8 maart 2022, Besluit :

Artikel 1.Resto Modèle VZW met ondernemingsnummer 0830.159.355 wordt erkend als sociale onderneming en meer specifiek als Publiek Initiatief in Sociaal Ondernemerschap van de 3e catégorie (PISO 3).

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van drie jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 15 maart 2022.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk, B. CLERFAYT

^