Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 maart 2022
gepubliceerd op 06 april 2022

Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid binnen de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022031344
pub.
06/04/2022
prom.
15/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAART 2022. - Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid binnen de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 270, § 1, eerste lid, 5°, en paragraaf 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 augustus 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/08/2021 pub. 24/08/2021 numac 2021042803 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid binnen de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sluiten tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg;

Gelet op de voordracht van de leidend ambtenaar van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering om de heer Brieuc Van Damme te vervangen door Mevr. Marleen Louagie binnen de raad van bestuur, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, ter vervanging van de heer Brieuc Van Damme: - Mevr. Louagie, Marleen, wonende te Lubbeek, plaatsvervanger voor de heer Benoît Collin.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 18 augustus 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/08/2021 pub. 24/08/2021 numac 2021042803 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid binnen de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sluiten tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag dat het getekend is.

Brussel, 15 maart 2022.

F. VANDENBROUCKE

^