Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 juni 2016
gepubliceerd op 26 juli 2016

Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031463
pub.
26/07/2016
prom.
15/06/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Gelet op de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, het artikel § 2 alinea 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers sluiten betreffende de dienstencheques, artikel 2ter, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 3° van het ministerieel besluit van 21 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervangt de heer Arnaud LE GRELLE de heer Jan DE BRABANTER in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties.

Art. 2.In artikel 2, 3° van hetzelfde ministerieel besluit vervangt mevrouw Florence GILBERT DE CAUWER mevrouw Bouchra EL MKHOUST in de hoedanigheid in de hoedanigheid van plaatsvervangend vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 20 juni 2016.

Brussel, 15 juin 2016.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, Didier GOSUIN

^