Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 januari 2020
gepubliceerd op 02 maart 2020

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie in het kader van de financiering van het onderzoek toegekend aan de Hogescholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020030194
pub.
02/03/2020
prom.
15/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie in het kader van de financiering van het onderzoek toegekend aan de Hogescholen


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, Gelet op artikel 21septies, § 4, lid 4, van het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019015092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de examencommissie in het kader van de financiering van het onderzoek toegekend aan de Hogescholen sluiten tot samenstelling van de examencommissie in het kader van de financiering van het onderzoek toegekend aan de Hogescholen;

Overwegende dat de leden van de examencommissie voor een periode van twee jaar zijn benoemd, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, moet worden verstaan onder "het besluit", het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019015092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de examencommissie in het kader van de financiering van het onderzoek toegekend aan de Hogescholen sluiten tot samenstelling van de examencommissie in het kader van de financiering van het onderzoek toegekend aan de Hogescholen.

Art. 2.Benoemd worden tot lid van de examencommissie bedoeld bij artikel 21septies, § 4, vierde lid van het bovenvermelde decreet van 9 september 1996: 1° als lid bedoeld bij artikel 2, 1° van het besluit: - Werkend voorzitter: De heer Marc VANHOLSBEECK;Plaatsvervangster: Mevr. Brigitte TWYFFELS - Werkend secretaris: Mevr. Florence VANDENDORPE; Plaatsvervanger: De heer Martin DEGAND; 2° als lid van het leidend en onderwijzend personeel van de Hogescholen bedoeld bij artikel 2, 2° van het besluit: - Werkend: De heer Bernard CORNELIS;Plaatsvervangers: Mevr. Aline LEONET en De heer César MEURIS - Werkend: Mevr. Christel DUMAS; Plaatsvervangers: De heer Marc BLONDEAU en Mevr. Els BAKKER - Werkend: De heer Thierry MARIQUE; Plaatsvervangsters: Mevr. Nathalie GERLACH en Mevr. Mariem BOUSTANI - Werkend: Mevr. Nicole BARDAXOGLOU; Plaatsvervanger: De heer Pierre D'ANS; 3° als ambtenaar van het FNRS, bedoeld bij artikel 2, 3° van het besluit: Werkend: Mevr.Véronique HALLOIN; Plaatsvervanger : De heer Raphaël BECK; 4° als vertegenwoordiger van het cabinet van de Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bedoeld bij artikel 2, 4° van het besluit: Werkend: Mevr.Delphine HAULOTTE; Plaatsvervangster : Mevr. Florence MAERTENS; 5° als deelnemende leden van de sociaaleconomische wereld bedoeld bij artikel 2, 5° van het besluit: Werkend: De heer Abdeslam MARFOUK;Plaatsvervanger : De heer Sébastien BRUNET Werkend: De heer Olivier GILLIS; Plaatsvervangster : Mevr. Gaëlle AMERIJCKX.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 november 2019.

Brussel, 15 januari 2020.

De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, V. GLATIGNY

^