Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 december 2014
gepubliceerd op 29 december 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022572
pub.
29/12/2014
prom.
15/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid belast om kennis te nemen van de beroepen betreffende de evaluatie sluiten tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/2003 pub. 22/09/2003 numac 2003022724 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot instelling van een raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten tot instelling van een departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid belast om kennis te nemen van de beroepen betreffende de evaluatie sluiten tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Besluit :

Artikel 1.Artikel 4 van het ministerieel besluit van 22 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid belast om kennis te nemen van de beroepen betreffende de evaluatie sluiten tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt vervangen als volgt : " Art. 4. Worden aangewezen in de hoedanigheid van griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur in de departementale Raad van Beroep : In de Nederlandstalige afdeling : Effectief : Mevr. Ilse VANHOUTTEGHEM. Plaatsvervangend : de heer Stefan LEO. In de Franstalige afdeling : Effectief : Mevr. Nora BOUGATTA. Plaatsvervangend : Mevr. Muriel CHARLOT.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 15 december 2014.

Mevr. M. DE BLOCK

^