Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 september 2022
gepubliceerd op 15 december 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022042318
pub.
15/12/2022
prom.
14/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur ;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 20 en 21;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur ;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur ;

Overwegende dat wegens de ontslagneming van de heer Tanguy DEKEYZER op 21 maart 2022, het mandaat van plaatsvervangend lid dat oorspronkelijk toegewezen was aan de heer Freddy BOZZO, effectief wordt ;

Overwegende de bijkomende oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 29 maart 2022 ter aanvulling van sommige adviesorganen die werden opgericht met toepassing van het bovenvermelde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de kandidatuur van Mevr. Zouzou VAN BESIEN ;

Overwegende dat deze kandidaturen werden ingediend binnen de termijn voorzien in artikel 6 van het hierboven vermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Dat ze ontvankelijk is voor zover ze aan de vereisten van artikel 5 § 4 van voornoemd besluit beantwoordt;

Overwegende de analyse van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaat, uitgevoerd door de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap in overeenstemming met de vereisten van artikel 7 § 1 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, evenals de adviezen gegeven door de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van hetzelfde besluit;

Overwegende trouwens de noodzaak om het evenwicht tussen mannen en vrouwen in elke beroepscategorie na te leven, dat zou worden verbroken bij de aanstelling van Mevr. VAN BESIEN ;

Overwegende dat wegens de aanstelling van Mevr. Hadja LAHBIB als lid van de Federale regering, ze ambtshalve ontslagnemend is met toepassing van artikel 4 § 2, 1° van het bovenvermelde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten ;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, wordt vervangen als volgt : « Worden benoemd tot lid van de Filmcommissie voor een periode van drie jaar :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen op het gebied van de cinematografische en audiovisuele productie en verdeling, inzonderheid in de uitoefening van het beroep van auteur of acteur

D'ADESKY Jonas BERGMAN Marta DEMUYNCK Arnaud DECARPENTRIES Bulle DIAZ César KRAJNOVIC Jasna LAFOSSE Joachim LECLERE Kadija LEGUEBE Charles MALANDRIN Guillaume MARRE Emmanuel NOELS Delphine PAULICEVICH Anne PERELMUTER Vivianne SCHOUKENS Sophie SHANK John SIROT Ann TILQUIN Boris UGEUX Jean-Benoît

ANDRIEN Jean-Jacques BIER Michael CRATZBORN Véronique DE VOGHEL Gilles DOIGNON Géraldine DOYEN Martine LAMBERT David LEVY-MORELLE Anne MC NEESE Bérangère MUNOZ GOMEZ Pablos PIROT François REUMONT Margot RICHARD Salomé RIDOLFI Achille VAN de VORST Guérin VAN ELMBT Amélie VAN ZUYLEN Thomas WANDEL Laura YOON Sung A

2° als deskundigen op het gebied van de cinematografische en audiovisuele productie en verdeling, inzonderheid in de uitoefening van het beroep van audiovisuele producent en op het gebied van onthaaltworkshops, audiovisuele productie en scholen

BARBE Martine BOURNONVILLE Valérie COMMENGE Eve BOUZID Ame lESPARBES Julie FRERES Julie GONZALES Jesus LEMAIRE Alice LHOEST Stéphane LIBERT Gwennaelle MAHY Christelle ROELANTS Stephan SCHELENZ Sebastian SPRIMONT Géraldine IFFLAND STETTNER Anton TAVIER Vincent TELLIN Jérôme TOMSON Delphine TOUSSAINT Philippe

ARCACHE Christopher BIBAS Cyril BORGEAUD David MARTIN Bastien CHANIAL Gilles CHAPELLE Virginie DOPCHIE Thibaut GARBAR Elisa GHIZZARDI Sergio HOUBEN Caroline LEMAL Geneviève MELEBECK Julien PIREAUX Christine ROLAND Benoît TERLINCHAMP Vincent TRUC Isabelle VOLKENNER Marie-Sophie WIKLER Sarah ZALCKMAN Gregory

3° als deskundigen op het gebied van de cinematografische en audiovisuele verdeling, inzonderheid in de uitoefening van het beroep van verdeler van audiovisuele werken, bioscoopexploitant, verkoper van audiovisuele werken of organisator van festivals

BEYENS Karin BOZZO Freddy GILSON Nicolas HABRAN Daniel LEONET Clara QUIRYNEN Thibaut LEU Pamela TINCA Livia VERKAEREN Thomas

BATTISTONI Claire FESTRE Marina GONDRE Martin LEMAIRE Catherine BRUYELLE Nicolas ROSSINI Katia VIDANOVSKI Daniella WINBERG Jean-Pierre

4° als deskundigen op het gebied van film- en audiovisuele productie en verdeling, inzonderheid in de technische beroepen van de audiovisuele sector

BOUCART Nicolas CAPELLE Louis-Philippe GOURMEL Virginie KEYEUX Damien MAMOSA Lenda SURDEJ Virginie VANDENDRIESSCHE Philippe ZIMMERLIN Carine

BOUCQUEY Renaud DELVOYE Nathalie GALLEGO Florian PIEDBOUEF Marika PIETTE Vincent SAERENS Nastasja TAMBOUR Caroline TOULEMONDE Mathieu

5° als deskundigen op het gebied van cultuur, inzonderheid als journalisten die werkzaam zijn in de film- of cultuurpers, of als docenten, schrijvers, acteurs of toneelschrijvers, of in de literaire wereld

BURESI Catherine CLINCKAERT Olivier COLLIGNON Stéphane DE LAMALLE Patrick DOMENACH Elise ENGELEN Aurore LEONET Rudy LEVIE Joëlle MASTOROU Elli ROISIN Bernard

AVENIA Michaël CARLIER Abel DANDOY Jeanne DURET Juliette GRINNAERT Olivier HAMERS Jeremy MARION Philippe RITTER Jennifer


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 14 september 2022.

B. LINARD

^