Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 juli 2014
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het Verbruik

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011475
pub.
04/08/2014
prom.
14/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JULI 2014. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het Verbruik


De Minister van Economie en Consumenten, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003, artikel 2;

Gelet op de het koninklijk besluit van 20 februari 1964 tot oprichting van een Raad voor het Verbruik, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 april 1984, 28 juni 1985, 9 december 1992 en 23 januari 1997, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd als effectieve leden van de Raad voor het Verbruik : 1° als vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties : - CHABBERT, Delphine (Ligue des Familles); - DE MARCHI, Patricia (ACLVB - Liberale Vakbond); - DUCART, Jean-Philippe (Test-Aankoop); - EERDEKENS, Karen (Landsbond van Liberale Mutualiteiten); - FRERE, Julie (Test-Aankoop); - GRUMELLI, Alessandro (Algemeen Christelijk Vakverbond van België); - KALFA, René (Verbraucherschutzzentrale); - MECHELS, Ivo (Test-Aankoop); - MOERS Jan (Test-Aankoop); - TAMELLINI, Jean-François (ABVV-Algemeen Belgisch Vakverbond); - TECCHIATO, Christel (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten); - THIJS, Rik (Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten); - VERHAS, Christel (De Gezinsbond); 2° als vertegenwoordigers van de organisaties van de productie : - DAMMEKENS, Anneleen (VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen); - REUL, Anne (Fevia - Federatie Voedingsindustrie); - T'JAMPENS, Jo (Febelfin); - VAN BULCK, Ivo (Febelfin); - van OLDENEEL tot OLDENZEEL, Charles (Assuralia - Beroepsverening van de Verzekeringsondernemingen); - VAN OVERWAELE, Elke (Confederatie Bouw); - VERANNEMAN, Barbara (Essenscia - Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences); - WALSCHOT, Francis (Agoria - Federatie van de technologische industrie); 3° als vertegenwoordigers van de organisaties van de distributie : - de LAMINNE de BEX, Gérard (Comeos - Belgische federatie voor de handel en diensten); - PINT, Nathalie (Comeos - Belgische federatie voor de handel en diensten); 4° als vertegenwoordigers van de organisaties van de middenstand : - GILLIS, Mien (Unizo - Unie van Zelfstandige Ondernemers); - TCHINDA, Charlie (UCM - Union Syndicale des Classes moyennes); 5° als vertegenwoordigers van de organisaties van landbouw : - GRANADOS CHAPATTE, Ana (Fédération wallonne de l'Agriculture).

Art. 2.Worden benoemd als plaatsvervangende leden van de Raad voor het Verbruik : 1° als vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties : - BIERNAUX, Martin (Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten); - CALMANT, Marie-Christine (Verbraucherschutzzentrale); - DOMONT, Françoise (Test-Aankoop); - HOUTEVELS, Eric (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten); - ISEBAERT, Ann (De Gezinsbond); - KOELMAN, Caroline (Test-Aankoop); - KOWALSKY, France (Test-Aankoop); - LEMAIRE, Pierre (Ligue des Familles); - MORIAU, Anne (Test-Aankoop); - STORME, Sébastien (ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond); - VAN DIEREN, Monique (Algemeen Christelijk Vakverbond van België); - VAN HEE, Ronny (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten); - VERCAMST, Jan (ACLVB - Liberale Vakbond); 2° als vertegenwoordigers van de organisaties van de productie : - PEETERMANS, Erik (VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen); - SEPUL, Sandrine (Raad voor de Reclame); - SPRUYT, Nadine (Febelfin); - THIRION, Mélissa (Assuralia - Beroepsverening van de Verzekeringsondernemingen); - VANDEN ABEELE, Béatrice (Agoria - Federatie van de technologische industrie); - VANDEWEGHE, Jo (Belgische Petroleum Federatie); - WARZEE, Frederick (Essenscia - Belgische Federatie van de chemische industrie en life sciences); - WEYN, Pieter (Fevia - Federatie Voedingsindustrie); 3° als vertegenwoordigers van de organisaties van de distributie : - BLOCK, Antonia (Comeos - Belgische federatie voor de handel en diensten); - VAES, Stany (Comeos - Belgische federatie voor de handel en diensten); 4° als vertegenwoordigers van de organisaties van de middenstand : - CLOOTS, Lieven (Unizo - Unie van Zelfstandige Ondernemers); - NEIJTS, Iris (Nationaal Syndicaat voor Zelfstandigen); 5° als vertegenwoordigers van de organisaties van landbouw : - GOTZEN, Rudy (Belgische Boerenbond). Brussel, 14 juli 2014.

J. VANDE LANOTTE

^