Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 februari 2022
gepubliceerd op 16 februari 2022

Ministerieel besluit houdende de erkenning van BBJJA VZW als sociale onderneming

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2022020309
pub.
16/02/2022
prom.
14/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2022. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van BBJJA VZW als sociale onderneming


De Minister van Werk, Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikelen 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen sluiten met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen ;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 januari 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030137 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Mulieris VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030136 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Rcoop CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030133 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030138 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Les Nouveaux Disparus VZW als sociale onderneming sluiten houdende de erkenning van BBJJA VZW als sociale onderneming.

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap, gegeven op 17 januari 2022, Besluit :

Artikel 1.BBJJA VZW met ondernemingsnummer 0630.634.216 wordt erkend als sociale onderneming en meer specifiek als Sociale en Democratische Onderneming (SDO).

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van drie jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 14 februari 2022.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk, B. CLERFAYT

^