Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 oktober 1998
gepubliceerd op 07 november 1998

Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022663
pub.
07/11/1998
prom.
13/10/1998
ELI
eli/besluit/1998/10/13/1998022663/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 1998. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 12 augustus 1985 en van 13 juni 1986;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.Onderstaande geneesheren worden erkend als stagemeester in de huisartsgeneeskunde voor een termijn van vijf jaar : Dr. Abrams, G., Wemmel;

Dr. Degroote, W., Wetteren;

Dr. de Marneffe, G., Genk;

Dr. De Mey, M., Brussel;

Dr. Flechet, J., Ougrée;

Dr. Huysmans, L., Dessel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 18 september 1998.

Brussel, 13 oktober 1998.

M. COLLA

^