Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 maart 2015
gepubliceerd op 02 april 2015

Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties. - E2 U/AGR/ORGA/2015. - Erratum

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011143
pub.
02/04/2015
prom.
13/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


13 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties. - E2 U/AGR/ORGA/2015. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2015, akte nr. 2015/11102, blz. 19716, moet gelezen worden : "CERTINERGIE", in plaats van : "CERTIMERGIE".

^