Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 juni 2022
gepubliceerd op 01 juli 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2012 tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022032625
pub.
01/07/2022
prom.
13/06/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik sluiten tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik


De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 8, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, artikel 9, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 januari 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 maart 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik sluiten tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, Besluiten :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik sluiten tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 december 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020010040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2012 tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder a) wordt vervangen als volgt : "a) als deskundigen van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : - de heer Olivier Guelton, voorzitter; - Mevr. Anneke De Cock; - de heer Dimitri Maerschalck;"; 2° de bepaling onder b) wordt vervangen als volgt : "b) als deskundige van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : - de heer Vincent Dehon;"; 3° de bepaling onder h) wordt vervangen als volgt : "h) als deskundige van het Vlaamse Gewest : - de heer Pascal Braekman;"; 4° de bepaling onder i) wordt vervangen als volgt : "i) als deskundige van het Waalse Gewest: - de heer Bernard Weickmans.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 december 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020010040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2012 tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder a) vervangen als volgt : "a) als deskundigen van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : - Mevr.Sara Debecker; - Mevr. Ilse Pittomvils; - Mevr. Valérie Seutin;"; 2° de bepaling onder b) wordt vervangen als volgt : "b) als deskundige van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : - Mevr.Natania Peelman;"; 3° de bepaling onder h) wordt vervangen als volgt : "h) als deskundige van het Vlaamse Gewest : - de heer Mathias Abts;".

Brussel, 13 juni 2022.

F. VANDENBROUCKE D. CLARINVAL

^