Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 november 2023
gepubliceerd op 24 november 2023

Ministerieel besluit tot aanwijzing van een keuringsinstelling bevoegd tot het uitvoeren van de taken zoals bedoeld in artikel 3, 10° van het koninklijk besluit van 25 december 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2023047439
pub.
24/11/2023
prom.
09/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van een keuringsinstelling bevoegd tot het uitvoeren van de taken zoals bedoeld in artikel 3, 10° van het koninklijk besluit van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018010044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 17/10/2019 numac 2019014873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen. - Duitse vertaling sluiten betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018010044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 17/10/2019 numac 2019014873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen. - Duitse vertaling sluiten betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen, inzonderheid artikel 3, 10° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002000512 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming type koninklijk besluit prom. 13/06/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022500 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen infecties door meningokokken van groep C voor het jaar 2002 sluiten betreffende de technische uitrusting van ondernemingen voor alarmsystemen, inzonderheid de artikelen 4 en 12;

Overwegende dat de instelling ELECTRO-TEST op 1 maart 2023 een aanvraag heeft ingediend om aangewezen te worden als keuringsinstelling om de taken uit te voeren zoals bepaald in artikel 3, 10° van het besluit van 25 december 2017;

Overwegende dat de instelling ELECTRO-TEST het bewijs heeft overgemaakt dat zij voldoet aan artikel 12 van het besluit van 13 juni 2002, Besluit :

Artikel 1.De instelling ELECTRO-TEST, met als ondernemingsnummer 0434433603, wordt aangeduid voor het uitvoeren van de taken zoals bedoeld in artikel 3, 10°, van het koninklijk besluit van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018010044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 17/10/2019 numac 2019014873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen. - Duitse vertaling sluiten betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Brussel, 9 november 2023.

A. VERLINDEN

^