Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 februari 2001
gepubliceerd op 27 februari 2001

Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022095
pub.
27/02/2001
prom.
08/02/2001
ELI
eli/besluit/2001/02/08/2001022095/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 12 augustus 1985, 13 juni 1986 en van 16 maart 1999, inzonderheid op artikel 39, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.Onderstaande ziekenhuisdiensten worden erkend voor de opleiding van huisartsen voor een termijn van twee jaar : - Inwendige geneeskunde - Heelkunde - Pediatrie - Geriatrie, « Centre hospitalier de Jolimont-Lobbes », Lobbes.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 22 januari 2001.

Brussel, 8 februari 2001.

Mevr. M. AELVOET

^