Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 december 2021
gepubliceerd op 25 januari 2022

Ministerieel besluit tot volledige of gedeeltelijke opheffing van meerdere ministeriële besluiten tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van overwegen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021034388
pub.
25/01/2022
prom.
08/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot volledige of gedeeltelijke opheffing van meerdere ministeriële besluiten tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van overwegen


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/02146/122/107 van 30 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/02130/122/81 van 30 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/04541/134/3ter van 29 juin 2017 Gelet op het ministerieel besluit nr. A/02665/139/22 van 16 juli 2013;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/02049/15/130 van 26 oktober 2012;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/02067/15/148 van 27 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/04052/204/1 van 22 januari 2016;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/04053/204/1bis van 22 januari 2016;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/03913/34/21 van 21 december 2018;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/03912/34/22 van 21 december 2018;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/05270/34/52 van 20 augustus 2019;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/02336/50/13 van 15 april 2013;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/05302/50A/23 van 10 juli 2019;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/04210/58/31 van 9 september 2016;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/01749/75/117 van 20 april 2012;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/02556/94/21 van 24 juni 2013;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/02559/94/26 van 24 juni 2013;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02146/122/107 van 30 november 2012 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 107 op de spoorlijn nr. 122 Zottegem - Melle, gelegen te Melle, ter hoogte van de kilometerpaal 56.218;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02130/122/81 van 30 november 2012 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 81 op de spoorlijn nr. 122 Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 46.979;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/04541/134/3ter van 29 juni 2017 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 3ter op de spoorlijn nr. 134 Mariembourg - Couvin, gelegen te Frasnes-lez-Couvin ter hoogte van de kilometerpaal 3.055;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02665/139/22 van 16 juli 2013 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 139 Leuven - Ottignies, gelegen te Grez-Doiceau ter hoogte van de kilometerpaal 15.978;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02049/15/130 van 26 oktober 2012 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 130 op de spoorlijn nr. 15 Mol - Hasselt, gelegen te Beringen ter hoogte van de kilometerpaal 72.405;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02067/15/148 van 27 november 2012 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 148 op de spoorlijn nr. 15 Mol - Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 94.760;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/04052/204/1 van 22 januari 2016 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 204 Gent-Rodenhuize - Rostijne, gelegen in het havengebied van Gent te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 0.782;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/04053/204/1bis van 22 januari 2016 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 1bis op de spoorlijn nr. 204 Gent-Rodenhuize - Rostijne, gelegen in het havengebied van Gent te Gent ter hoogte van de kilometerpaal 0.782;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A A/03913/34/21 van 21 december 2018 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 34 Luik - Hasselt, gelegen te Herstal ter hoogte van de kilometerpaal 11.070;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/03912/34/22 van 21 december 2018 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 34 Luik - Hasselt, gelegen te Herstal ter hoogte van de kilometerpaal 11.474;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/05270/34/52 van 20 augustus 2019 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 52 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Diepenbeek ter hoogte van de kilometerpaal 47.225;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02336/50/13 van 15 april 2013 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 50 Jette - Districtgrens, gelegen te Ganshoren ter hoogte van de kilometerpaal 6.214;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/05302/50A/23 van 10 juli 2019 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 50A vertakking Sint-Katherina-Lombeek - Oostende, gelegen te Nevele ter hoogte van de kilometerpaal 65.124;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/04210/58/31 van 9 september 2016 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 58 Wondelgem - Eeklo, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 16.254;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/01749/75/117 van 20 april 2012 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 117 op de spoorlijn nr. 75 Moeskroen - Franse grens, gelegen te Moeskroen ter hoogte van de kilometerpaal 51.863;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02556/94/21 van 24 juni 2013 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 94 Halle - Aat, gelegen te Rebecq ter hoogte van de kilometerpaal 22.375;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02559/94/26 van 24 juni 2013 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 94 Halle - Aat, gelegen te Edingen ter hoogte van de kilometerpaal 25.887;

Overwegende dat deze overweg is afgeschaft en dat bijgevolg het ministerieel besluit dat de veiligheidsinrichtingen aan die overweg vaststelt, dient te worden opgeheven;

Besluit :

Artikel 1.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02146/122/107 van 30 november 2012 wordt opgeheven.

Art. 2.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02130/122/81 van 30 november 2012 wordt opgeheven

Art. 3.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/04541/134/3ter van 29 juni 2017 wordt opgeheven.

Art. 4.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02665/139/22 van 16 juli 2013 wordt opgeheven.

Art. 5.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02049/15/130 van 26 oktober 2012 wordt opgeheven.

Art. 6.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02067/15/148 van 27 november 2012 wordt opgeheven.

Art. 7.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/04052/204/1 van 22 januari 2016 wordt opgeheven.

Art. 8.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/04053/204/1bis van 22 januari 2016 wordt opgeheven.

Art. 9.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/03913/34/21 van 21 december 2018 wordt opgeheven.

Art. 10.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/03912/34/22 van 21 december 2018 wordt opgeheven.

Art. 11.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/05270/34/52 van 20 augustus 2019 wordt opgeheven.

Art. 12.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02336/50/13 van 15 april 2013 wordt opgeheven.

Art. 13.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/05302/50A/23 van 10 juli 2019 wordt opgeheven.

Art. 14.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/04210/58/31 van 9 september 2016 wordt opgeheven.

Art. 15.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/01749/75/117 van 20 april 2012 wordt opgeheven.

Art. 16.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02556/94/21 van 24 juni 2013 wordt opgeheven.

Art. 17.Bovengenoemd ministerieel besluit nr. A/02559/94/26 van 24 juni 2013 wordt opgeheven.

Brussel, 8 december 2021 G. GILKINET

^