Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 september 2013
gepubliceerd op 15 oktober 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 april 2013 tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Anthisnes

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029488
pub.
15/10/2014
prom.
07/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Anthisnes type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Brunehaut type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Bertrix type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Marchin-Modave type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Anderlecht sluiten tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Anthisnes


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Anthisnes type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Brunehaut type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Bertrix type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Marchin-Modave type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Anderlecht sluiten tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Anthisnes;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 september 2013;

Overwegende dat de bibliotheek van Anthisnes als rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van categorie 1 sedert 1 januari 2013 erkend is;

Overwegende dat ze daardoor jaarlijks anderhalve vaste subsidie kan genieten als tegemoetkoming in de bezoldiging van de permanente personeelsleden;

Overwegende dat het voormelde besluit van 12 april 2013 voor het jaar 2013 de vaste subsidie als tegemoetkoming in de bezoldiging van de permanente personeelsleden tot 1,25 beperkt omdat het dossier voor de aanvraag om erkenning bepaalde dat de aankondiging van de erkenning moest plaatsvinden voordat het bijkomende halftijdse personeelslid zou worden aangeworven;

Overwegende dat het bijkomende halftijdse personeelslid vroeger, op 15 april 2013, werd aangeworven;

Overwegende dat de door de VZW "La Ferme de Tavier" georganiseerde bibliotheek de subsidiëring van dat halftijdse personeelslid voor de hele duur van zijn prestatie moet kunnen genieten, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 12 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Anthisnes type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Brunehaut type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Bertrix type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Marchin-Modave type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Anderlecht sluiten tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Anthisnes wordt gewijzigd als volgt : "Voor het jaar 2013, zal de door de VZW "La Ferme de Tavier" georganiseerde bibliotheek 1,36 (één en zesendertig honderdsten) vaste subsidie als tegemoetkoming in de bezoldiging van de permanente personeelsleden genieten.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Brussel, 7 september 2013.

Mevr. F. LAANAN

^