Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 september 2004
gepubliceerd op 11 oktober 2004

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009698
pub.
11/10/2004
prom.
07/09/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


7 SEPTEMBER 2004. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid het artikel 133 betreffende de samenstelling van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en de benoeming van haar leden;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 2003 houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, Besluit : Enig artikel. Wordt benoemd tot lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen : - Mevr. Martine Pieraerts.

Brussel, 7 september 2004.

Mevr. L. ONKELINX

^