Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 april 2011
gepubliceerd op 18 april 2011

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024076
pub.
18/04/2011
prom.
07/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk


De Minister van Klimaat en Energie, Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022675 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, artikel 7, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009024201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese Milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese Milieukeurmerk sluiten tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk ;

Overwegende de voordracht bedoeld in artikel 7, § 1, d), van voormeld koninklijk besluit, Besluit :

Artikel 1.Wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Kathelijne De Ridder, effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk.

Art. 2.Wordt benoemd binnen het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk voor de duur van het mandaat van het lid dat ze vervangt, Mevr. Melinde De Groote, effectief lid, als vertegenwoordiger van de organisaties voor de bescherming van het leefmilieu.

Brussel, 7 april 2011.

P. MAGNETTE

^