Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 april 2021
gepubliceerd op 30 april 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2021 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021020850
pub.
30/04/2021
prom.
06/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 26/02/2021 numac 2021030271 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie


De Minister van Hoger Onderwijs en Onderwijs voor sociale promotie, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030939 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie GPBHO, genomen met toepassing van artikel 8 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs (CAPAES - "Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur") in de hogescholen en in het hoger onderwijs voor sociale promotie en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan sluiten tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) ("Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur"), genomen met toepassing van artikel 8 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 26/02/2021 numac 2021030271 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de aanvraag van de Secretaris van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) op 4 maart 2021, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 25 januari 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 26/02/2021 numac 2021030271 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie, worden de woorden « Nathalie LERMINIAUX » vervangen door de woorden « Audrey LERMINIAUX ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 6 april 2021.

V. GLATIGNY

^