Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 februari 1999
gepubliceerd op 15 december 1999

Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011431
pub.
15/12/1999
prom.
05/02/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


5 FEBRUARI 1999. - Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, inzonderheid op artikel 60;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de met redenen omklede adviezen van de Commissie, gegeven op 13 november 1998, Besluit : Enig artikel. Worden ingeschreven in het register van erkende gemachtigden, de personen wier namen volgen : Colette Baruh, Elise Destryker, Marie-josé Luys, Patrick Theunis, Marc Van Ostaeyen.

Brussel, 5 februari 1999.

E. DI RUPO

^