Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 maart 2002
gepubliceerd op 07 maart 2002

Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 maart 1999-2002-2004-2006, voor de periode van 4 maart 2002 tot 3 maart 2004 bevestigt

bron
ministerie van financien
numac
2002003100
pub.
07/03/2002
prom.
04/03/2002
ELI
eli/besluit/2002/03/04/2002003100/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAART 2002. - Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 maart 1999-2002-2004-2006, voor de periode van 4 maart 2002 tot 3 maart 2004 bevestigt


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid artikel 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid de artikelen 8 en 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 1999 betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 maart 1999-2004-2006 - en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare et gewaarborgde minimumrentevoet - 4 maart 1999-2002-2004-2006, inzonderheid artikel 3, 2e alinea, Besluit :

Artikel 1.De faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 maart 1999-2002-2004-2006 wordt vastgesteld op 3,94 pct. voor de periode van 4 maart 2002 tot 3 maart 2004.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 4 maart 2002.

Brussel, 4 maart 2002.

D. REYNDERS

^