Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 24 juli 2006

Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011313
pub.
24/07/2006
prom.
04/07/2006
ELI
eli/besluit/2006/07/04/2006011313/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten


De Minister van Economie en de Minister van Middenstand, Gelet op de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wet van 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot oprichting van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten;

Gelet op de voorstellen van de organisaties van zelfstandige ondernemers van 23 en 31 januari 2006;

Gelet op de voorstellen van de organisaties van de geïntegreerde handel van 23 januari, 6 februari 2006 en 29 mei 2006, Besluiten :

Artikel 1.Worden aangesteld als effectieve leden van de Arbitragecommissie bedoeld in artikel 10 van de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten gewijzigd bij de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen: - Luc ARDIES en Pierre-François RIZZO als vertegenwoordigers van de personen die het recht op het gebruik van een formule van commerciële samenwerking verkrijgen; - Sarah DE GREEF en Didier DEPREAY als vertegenwoordigers van de personen die het recht op het gebruik van een formule van commerciële samenwerking verlenen; - Francis DERYCKERE en Philippe LENGLER als vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; - Olivier VAES en Pierre DEMOLIN omwille van hun bijzondere bekwaamheid inzake commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Art. 2.Worden aangesteld als plaatsvervangende leden van de Arbitragecommissie bedoeld in artikel 10 van de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten gewijzigd bij de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen : - Michiel VERHAMME en Clarisse RAMAKERS als vertegenwoordigers van de personen die het recht op het gebruik van een formule van commerciële samenwerking verkrijgen; - Charles GHEUR en Nathalie PINT als vertegenwoordigers van de personen die het recht op het gebruik van een formule van commerciële samenwerking verlenen; - Geneviève TOMSON en Stefaan DE VOS als vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; - Benoit STOCKMAN en Jean-Marie RIKKERS omwille van hun bijzondere bekwaamheid inzake commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Brussel, 4 juli 2006.

De Minister van Economie, M. VERWILGHEN De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

^