Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 mei 2005
gepubliceerd op 12 mei 2005

Ministerieel besluit tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022368
pub.
12/05/2005
prom.
02/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/02/2005022368/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MEI 2005. - Ministerieel besluit tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 1, punt h);

Gelet op het ministerieel besluit van 30 mei 2001 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan;

Overwegende Richtlijn 2005/18/EG van de Commissie van 2 maart 2005 tot wijziging van Richtlijn 2001/32/EG wat betreft bepaalde beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan;

Gelet op het advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 21 april 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is zich onverwijld te schikken naar de Richtlijn 2005/18/EG van de Commissie van 2 maart 2005 tot wijziging van Richtlijn 2001/32/EG wat betreft bepaalde beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan, Besluit :

Artikel 1.De in de bijlage opgenomen gebieden van de Gemeenschap worden erkend als "beschermde gebieden", zoals bedoeld in artikel 1, punt h), van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, voor het (de) naast hun naam in de bijlage vermelde schadelijke organisme(n).

Het gebied dat in Cyprus is erkend ten aanzien van het onder a), punt 3.1, vermelde organisme, wordt erkend tot en met 31 maart 2006.

Het gebied dat in Letland, Slovenië en Slowakije is erkend ten aanzien van het onder a), punt 6, vermelde organisme, wordt erkend tot en met 31 maart 2006.

Het gebied dat in Cyprus is erkend ten aanzien van het onder a), punt 11, vermelde organisme, wordt erkend tot en met 31 maart 2006.

Het gebied dat in Cyprus en Malta is erkend ten aanzien van het onder a), punt 13, vermelde organisme, wordt erkend tot en met 31 maart 2006.

Ten aanzien van het onder b), punt 2, van de bijlage vermelde organisme worden Ierland, in Italië de gebieden Apulia, Emilia-Romagna (de provincies Forli-Cesena, Parma, Piacenza en Rimini); Lombardije;

Trentino-Alto Adige (de autonome provincie Trento); Veneto (met uitzondering van de gemeenten Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba en Salara in de provincie Rovigo, de gemeenten Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani en Masi in de provincie Padua, en de gemeenten Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza en Angiari in de provincie Verona), en in Oostenrijk de gebieden Burgenland, Karinthië, Neder-Oostenrijk, Tirol (administratief district Lienz), Steiermark en Wenen, als beschermd gebied erkend tot en met 31 maart 2006.

Het gebied dat in Letland, Litouwen, Slovenië en Slowakije is erkend ten aanzien van het onder b), punt 2, vermelde organisme, wordt erkend tot en met 31 maart 2006.

Het gebied dat in Estland is erkend ten aanzien van het onder b), punt 2, vermelde organisme, wordt erkend tot en met 31 maart 2007.

Het gebied dat in Litouwen is erkend ten aanzien van het onder d), punt 1, vermelde organisme, wordt erkend tot en met 31 maart 2006.

Het gebied dat in Malta is erkend ten aanzien van het onder d), punt 3, vermelde organisme, wordt erkend tot en met 31 maart 2006.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 30 mei 2001 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2005.

Brussel, 2 mei 2005.

R. DEMOTTE

Bijlage Gebieden in de Gemeenschap die als "beschermd gebied" worden erkend voor het (de) naast hun naam vermelde schadelijke organisme(n) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 2 mei 2005.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^