Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 juni 2021
gepubliceerd op 14 juni 2021

Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021041679
pub.
14/06/2021
prom.
02/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUNI 2021. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel inzonderheid op de artikelen 34 en volgende;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Justitie en aanduiding van hun voorzitters;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020040947 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep sluiten houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep, Besluit :

Artikel 1.De aanduiding van de overheidsdelegaties benoemd voor de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep worden vermeld in de bijgevoegde tabel.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 8 april 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020040947 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep sluiten houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep wordt opgeheven.

Art. 3.Dit ministerieel besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 2 juni 2021.

V. VAN QUICKENBORNE

Bijlage bij het Ministerieel Besluit van 2 juni 2021 Samenstelling van de Basisoverlegcomités voor het personeel van de griffies en parketten

INRICHTING

LEDEN

PLAATSVERVANGERS

SECRETARIS

Antwerpen

Procureur-generaal

Frans Slachmuylders (Plaatsvervangend voorzitter)

Simone Weekers

Dirk Van Hooydonk

Nancy Luypaerts

Sonja Verbeken (plaatsvervangend secretaris)

Liesbeth Nieuwejaers


Ronny Goethals


Silvain Weyers

Brussel

Procureur-generaal

Nadine Meunier (Plaatsvervangend voorzitter)

Ludwig Putseys

Christine Verheyden

Christine Verheyden


Frank Taverniers


Valérie April


Jean-Emmanuel Robert


Régine Coulon


Chantal Meurisse


Johan Pafenols

Gent

Procureur-generaal

Patrick Bricout (Plaatsvervangend voorzitter)

Koen Engels

Katrien Elslander

Peter De Visscher

Joachim Michem

Krista Van Boven (Plaatsvervangend secretaris)

Ann Braeckevelt


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 2 juni 2021.

De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

^