Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 februari 2018
gepubliceerd op 19 februari 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018030465
pub.
19/02/2018
prom.
02/02/2018
ELI
eli/besluit/2018/02/02/2018030465/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


2 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones sluiten tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 20;

Gelet op het ministerieel bestluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones, Besluit : Enig artikel. In de kolom `maatschappelijke zetel' van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones sluiten tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden `Gellenberg 16, 3210 Lubbeek' worden vervangen door de woorden `De Kouter, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent';2° de woorden `Rondeweg 32' worden vervangen door de woorden `Luchthavenlaan 4';3° de woorden `Albert I-laan 4' worden vervangen door de woorden `Kwadestraat 159'. Brussel, 2 februari 2018.

J. JAMBON

^