Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 december 2020
gepubliceerd op 10 december 2020

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020016303
pub.
10/12/2020
prom.
02/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater


De Minister van Landbouw, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 92ter, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type wet prom. 01/07/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van kritieke infrastructuren. - Duitse vertaling sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, artikel 3, 3°, g), ingevoegd bij de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten;

Gelet op de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, artikel 7, § 3, eerste en tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 20/08/2020 numac 2020203270 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting en organisatie van het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater sluiten houdende oprichting en organisatie van het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater, de artikelen 4 en 5, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot vaste leden van het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater: 1° als vertegenwoordiger van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: De heer Jérémy FARVACQUE, assistent van de Gedelegeerd Bestuurder;2° als vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: De heer Fabien BOLLE, attaché Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten;3° als vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: a) Mevr.Sofie DEWAELE, Hoofd van de Dienst Oppervlaktewater bij de Afdeling "Inspectie en verontreinigde bodems" van Leefmilieu Brussel;

b) De heer Yves BASTAERTS, adjunct Directeur-generaal van Brussel - Preventie en Veiligheid;4° als vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest: a) De heer BERNARD DE POTTER, Vlaamse Milieumaatschappij, toezichthouder drinkwatersector;b) De heer Joris BOUVE, Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO);5° als vertegenwoordigers van het Waalse Gewest: a) De heer Benoît TRICOT, SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Departement de l'Environnement et de l'Eau;b) De heer Simon RIGUELLE, directeur Centre de crise.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater: 1° als vertegenwoordiger van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: De heer Philippe HOUDART, diensthoofd Crisispreventie en -beheer;2° als vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: De Heer Carl BERTHOT, diensthoofd Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten;3° als vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest: a) De heer Benoit WILLOCX, hoofd van de afdeling "Vergunningen en Partnerschappen" bij Brussel Leefmilieu;b) De heer Jamil ARAOUD, Adjunct Directeur-generaal van Brussel Preventie en Veiligheid;4° als vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest: a) De heer Kris VAN DEN BELT, Vlaamse Milieumaatschappij, toezichthouder drinkwatersector;b) De heer Herman-Peter STEENS, Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO);5° als vertegenwoordigers van het Waalse Gewest: a) Mevr.Virginie JUMEL, SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Departement de l'Environnement et de l'Eau; b) Mevr.Amandine DUSOULIER, attaché Centre de crise.

Brussel, 2 december 2020.

D. CLARINVAL

^